Toestemmingsverklaring

Beleid

Wij noteren op een lijst en voorkomen plaatsing van een foto of ander
beeldmateriaal van uw kind(eren) indien daar geen toestemming voor verleend
is. Deze lijst wordt iedere keer geraadpleegd als er een werkje, foto of video wordt
gebruikt en/of geplaatst op internet.

Toestemming herzien

U kunt uw toestemming altijd weer herzien. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan de directeur g.vandeweerd@stolbergschool.nl waarin u uw toestemming terugtrekt.

Bij publicatie worden nooit achternamen gebruikt. Bij vermelding van persoonlijke
informatie van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden
gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. Bij publicatie van informatie waar een
betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de school deze informatie altijd op verzoek
verwijderen.

Collegiale consultatie / video-opnamen

In onze school leren leerkrachten en stagiaires o.a. van elkaar door collegiale
consultatie: ze kijken bij elkaar in de klas en voeren na afloop een reflectief gesprek.
Soms worden bij deze manier van leren video opnamen van een les gemaakt. Na
de nabespreking worden deze weer verwijderd. Wanneer beeldopnames van een
specifieke leerling in zijn of haar belang worden gemaakt, zullen ouders om expliciete
toestemming worden gevraagd.

Let op:

Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kinderen, via sociale media te verspreiden. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en video’s maken en deze verspreiden via de eigen media (website, (herinnerings-)cd-rom of andere gegevensdrager), waarbij er rekening gehouden wordt met de privacyrechten van het betreffende kind.

Privacyreglement  en privacyverklaring

In het Privacyreglement kun u lezen hoe wij als school omgaan met informatie en privacy ten aanzien van u en uw kind(eren). Een samenvatting vindt u in de Privacyverklaring.