Specifiek willen we u wijzen op het hoofdstuk ‘Waar de school voor staat’. U leest daar meer over de identiteit van waaruit we het onderwijs vormgeven en hoe dit zich vertaalt naar het onderwijs aan uw kind(eren). We hebben onze missie (waar staan we voor?) samen met het team en ouders geformuleerd in een praktische uitwerking. Ook leest u daar een toelichting over ons nieuw ontwikkelde logo, gebaseerd op onze naam en missie. Hieruit kunt u opmaken dat we als school ons bovenal laten leiden door God en Zijn Woord, de volmaakte Gids. We hopen en bidden dat dit ook merkbaar mag zijn op school, tot zegen van onze kinderen!

Verder leest u meer over de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt, hoe de contacten met u onderhouden worden, hoe de leerlingen gevolgd worden in hun ontwikkeling en hun leervorderingen, hoe er gehandeld wordt als er zich knelpunten in hun ontwikkeling voordoen. Tevens leest u in deze gids meer over praktische zaken als vakanties en vrije dagen, belangrijke data enz.

Heeft u opmerkingen over de inhoud of de vorm van deze schoolgids dan vernemen wij deze graag van u. Mocht u naar aanleiding van deze gids nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de school.

G. van de Weerd MEL (directeur)

Downloaden schoolgids: