Schooltijden

De schooltijden zijn met ingang van het schooljaar 2023- 2024:

Groep Start Kleine pauze Lunchtijd Grote pauze Einde
0/1 (van der Biltlaan) 8.30 uur 11.45-12.00 12.00-12.30 14.45 uur
1/2 (Kerkplein) 8.30 uur 12.15-12.30 11.45-12.15 14.45 uur
3 8.30 uur 10.00-10.15 12.00-12.15 12.15-12.45 14.45 uur
5/6 8.30 uur 10.15-10.30 12.00-12.15 12.15-12.45 14.45 uur
4,7/8 8.30 uur 10.15-10.30 12.15-12.30 12.30-13.00 14.45 uur

 

Pleinwacht / Tussenschoolse Opvang (TSO)

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 eten alle kinderen op school. Voor of na de lunch (zie onder schooltijden) is er een grote pauze, waarvoor we met elkaar pleinwacht aanbieden. Temeer omdat de gekozen tijd voor vrijwel iedereen te kort is om naar huis te kunnen gaan.

Hierbij is het uitgangspunt dat deze ‘van, voor en door ouders’ wordt verzorgd. Deze pleinwacht kent de volgende opzet:

  • Alle ouders draaien mee in het Hierbij maken we gebruik van www.inzetrooster.nl, waarbij u zelf kunt inplannen welke dag/tijd u schikt. U kunt dan zelf bepalen of:
    • u één moment per keer/dag inplant (u plant dan ongeveer eens per 3 weken in)
    • u twee momenten per keer/dag inplant (u bent dan ongeveer eens per 6 weken aan de beurt).
  • Los daarvan worden vaste pleinwachtcoördinators ingezet tijdens de pauzetijden waarop groep 3 t/m 8 pleinwacht Zij zijn voor u en de kinderen het vaste ‘aanspreekpunt’ en geven zo nodig leiding en sturing aan u als pleinwachtouder. Zij ontvangen hiervoor een vaste vrijwilligersvergoeding (€ 10.- per keer) en zijn liefst 1 keer per week (of eens per twee weken) beschikbaar. Staat u hiervoor open, kunt u zich aanmelden bij de pleinwachtroostercoördinator via TSO@stolbergschool.nl. Indien nodig worden hiervoor ook leerkrachten/ondersteuners ingezet, zodat er elke dag een vaste pleinwachtcoördinator is.
  • De organisatie van de pleinwacht is in handen van de pleinwachtroostercoördinator (de huidige TSO-coördinator Evi Poppe).
  • Er is een duidelijk pleinplan (incl. regenpauzeplan), zodat u duidelijk weet wat de afspraken voor de kinderen en u als pleinwachtouders Zo houden we het met elkaar fijn én veilig!

Met de inzet van alle ouders hopen we met elkaar de kosten voor ouders laag/ kosteloos te houden. Vooralsnog neemt de school zelf de kosten voor inzet van de vaste pleinwachtcoördinators en de pleinwachtroostercoördinator voor haar rekening. We verwachten daarbij wel de inzet van u allemaal om mee te draaien in het pleinwachtrooster (waarbij in overleg met de roostercoördinator bij ziekte/ lichamelijke beperking samen naar een oplossing gezocht wordt). Het komende schooljaar zullen we de gekozen opzet goed volgen en waar nodig (tussentijds) bijstellen.