Dit is ons leerlingvolgsysteem/administratieprogramma. Alle belangrijke zaken worden binnen Parnassys vastgelegd. U kunt daarbij denken aan de persoonsgegevens, maar ook de absenties. In dit programma worden ook alle toetsgegevens van bijv. de Citotoetsen verwerkt (citoresultaten worden na de contactavonden pas vrijgegeven).

Elke ouder ontvangt bij aanmelding van het eerste kind inloggegevens voor het ouderportaal.
Wanneer u niet (meer) over inloggegevens beschikt, kunt u deze aanvragen via info@stolbergschool.nl.
Klik hier om in te loggen in ParnasSys ouderportaal.