Structuur

Een groot aantal overblijfouders heeft een scholing gevolgd voor het overblijven en zijn gecertificeerd. Het toezicht houden tijdens het overblijven wordt gedaan door 4 à 5 ouders per keer op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk vaste overblijfouders in te zetten, zodat er rust en structuur bij het overblijven is.

Aanmelden TSO

Om gebruik te kunnen maken van de TSO verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met school. U ontvangt dan inloggegevens om zich aan te kunnen melden.

Betalen voor wat u afneemt

Mijn TSO zet iedere dag automatisch om 10.00 uur de planning van die dag vast. Hierna plant de overblijforganisatie de begeleiding in. Het systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn de dagen wanneer uw kind heeft overgebleven en ook de dagen waarbij u bent vergeten uw kind voor 10.00 uur af te melden. De overblijf heeft immers ouders ingepland op basis van het aantal aangemelde kinderen. Meldt daarom uw kind af wanneer dat kan.
Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u ieder kwartaal een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat u direct via iDEAL kunt betalen.

Kosten

  • U betaalt € 2,- per keer. Het derde kind uit een gezin betaalt € 1,- per keer.
  • Voor kinderen uit het buitengebied (Hansweert, Schore, Wemeldinge) geldt € 1,- en voor het derde kind uit een gezin € 0,50 per keer.
  • Overblijfkrachten krijgen per periode een korting toegepast. Per keer dat de overblijfkracht meedraait op school, mogen kinderen uit dat gezin een keer gratis overeten. Dit is op de factuur vermeld bij ‘Korting Overblijfkracht’. Hierbij is het aantal keren van de overblijfkracht x de gezinsprijs als korting toegepast.
  • Blijft u zelf meer over dan dat u gebruik maakt van de TSO, dan is het aantal keren dat de kinderen over hebben gegeten in mindering gebracht.
  • Daarnaast wordt jaarlijks aan school een onkostenvergoeding verstrekt voor het gebruik van de ruimtes, speelmaterialen en overige gemaakte kosten voor de TSO.

Overblijffonds

Alle overblijfvergoedingen en -kosten zitten in een eigen overblijffonds en zijn eigendom van de ouders/verzorgers. Indien u wilt meedraaien in het overblijfrooster (1x per week/1x per 2 weken) kunt u een e-mail sturen naar tsostolbergschool@gmail.com.

Te downloaden documenten: