Structuur

Het toezicht houden tijdens het overblijven wordt gedaan door 6 à 7 ouders per keer op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding. Wanneer uw kind regelmatig overblijft, verwachten we ook van u dat u meedraait in het rooster. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk regelmaat te houden in het rooster voor de TSO, zodat er rust en structuur bij het overblijven is.

Aanmelden TSO

Om gebruik te kunnen maken van de TSO verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via tso@stolbergschool.nl. U ontvangt dan inloggegevens waarmee u zich kunt aanmelden.

Wanneer u al een account heeft, kunt u uw kind(eren) aanmelden via Mijn TSO.

Betalen voor wat u afneemt

Iedere dag plant de overblijforganisatie de begeleiding in, afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen. Mijn TSO zet automatisch om 10.00 uur de planning van die dag vast. Het systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn de dagen wanneer uw kind gebruikmaakte van TSO en ook de dagen waarbij u bent vergeten uw kind voor 10.00 uur af te melden. De coördinator heeft immers ouders ingepland op basis van het aantal aangemelde kinderen. Meld daarom uw kind af wanneer dat kan.
Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u twee keer per jaar een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat u direct via iDEAL kunt betalen.

Kosten

  • U betaalt per kind € 2,- per keer.
  • Voor kinderen uit het buitengebied (fietsafstand van meer dan 2,5 km) geldt € 1,-.
  • Ouders betalen geen overblijfkosten voor hun kinderen wanneer zij die dag overblijfkracht zijn.
  • De vergoeding voor overblijfkrachten wordt twee keer per jaar uitbetaald.
  • Daarnaast wordt jaarlijks aan school een onkostenvergoeding verstrekt voor het gebruik van de ruimtes, speelmaterialen en overige gemaakte kosten voor de TSO.

Gymvervoer

De kinderen van groep 3 hebben op dinsdagmiddag vanaf 13.15 uur gym in Sportcentrum de Bloesem, Vroonlandseweg 45 in Kapelle. Kinderen die gebruik maken van de TSO kunnen door overblijfkrachten met de auto naar de gymzaal worden gebracht. Dit kost 1 euro per keer. Wanneer uw kind in groep 3 zit en op dinsdag gebruik maakt van TSO, wordt er vanuit gegaan dat hij of zij gymvervoer nodig heeft. Zo niet, wilt u dit dan tijdig aangeven? Overblijfkrachten die een kind naar gym vervoeren, krijgen hiervoor een vergoeding van 5 euro per keer. Wilt u ook met kinderen rijden naar gym?
U kunt zich aanmelden via tso@stolbergschool.nl.

Overblijffonds

Alle overblijfvergoedingen en -kosten zitten in een eigen overblijffonds en zijn eigendom van de ouders/verzorgers. Indien u wilt meedraaien in het overblijfrooster (1x per week, 1x per 2 weken of 1x per 4 weken) kunt u een e-mail sturen naar tso@stolbergschool.nl.