De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders: Lydia de Korne, Marjan de Leeuw, Daniëlle van Liere, Lizette van Liere en Cathy van der Maas. Bij de uitvoering van de meeste activiteiten die de oudercommissie organiseert, vragen zij hulp van andere ouders.

Ouders kunnen zich, middels een lijst die jaarlijks verspreid wordt, opgeven voor hulp op school, zoals hulp bij evenementen en activiteiten, hulp bij schoolreis en uitjes, kleine reparaties, schoonmaakactiviteiten, ontdekkasteel, hulp bij lezen en dergelijke.

Mede door dit vrijwilligerswerk is het mogelijk de ouderbijdrage laag te houden en een leuke, gezellige schooltijd voor uw kind(eren) mogelijk te maken. Alle hulp wordt zeer gewaardeerd en komt uiteindelijk uw kind(eren) ten goede. Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen, u mag gerust een email sturen naar: oudercommissie@stolbergschool.nl