De IR bestaat uit de volgende ouders:
S.G. Wisse (secretaris)
G.J. van Appeldoorn (lid)
Mw. A.G. Harthoorn-Groeneveld (lid)
J. Mulder (lid)
J.J. Oostdijk (lid)

Lokale ledenvergadering

Jaarlijks vindt op een lokale ledenvergadering in het voorjaar verkiezing voor identiteitsraadsleden plaats. De huidige leden van deze raad vindt u in de schoolgids. De identiteitsraad heeft een paar formele taken zoals participeren in de sollicitatiegesprekken voor nieuwe personeelsleden voor de toelating qua identiteit. Ook wordt een keer per 2 maanden door een identiteits- en kerkenraadslid (Geref. Gem.) schoolbezoek gedaan.

Contact

Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u die mailen naar identiteitsraad@stolbergschool.nl.